Delta Sigma 1

Vid ultraljudsmätning av ett skruvförband får man veta den klämkraft som skruven skapar efter åtdragning. En säker metod som visar det faktiska värdet på klämkraften.
Läs mer om vårt instrument "Delta Sigma 1" i PDF-filen!

Partners