Typhoon är tillverkad för att passa skruvförband i vindkraftverk. Med en specialtillverkad kolv blir spännkraften i verktyget stor i förhållande till sin diameter.
Typhoon finns för skruvar i dimensioner från M 24 upp till M 64.

Partners