Handpump

Handpump rekommenderas för de små verktygen eller om man bara använder ett verktyg. Kopplas flera verktyg till en pump måste man ta fler pumptag och det går lite långsammare- men det fungerar.

Luftdriven pump

De tryckluftsdrivna pumparna är TAtex-klassade och försedda med luftregulator vilket gör det möjligt att på ett enkelt sätt reglera det maximala hydraultrycket.

Eldriven pump

Eldrivna pumpar med inbyggd överströmningsventil för reglering av maximala hydraultrycket.

Partners