Grundat 2014

Stort eller smått - viktigt med rätt moment!

Stort eller smått - viktigt med rätt moment!

- Torque Elite är ett systerbolag till AB Momento (Flen)
- Vi jobbar med utbildning, kalibrering och försäljning inom produktområdena: krafthylsor, moment- och hydrauliska verktyg.
- Vi är ett ungt företag men har rutinerad personal som är villig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.
- Med bra produkter och kunskap om hur de används kan vi öka er säkerhet, kvalitet och lönsamhet.
- Vi använder oss av få men duktiga leverantörer av de produkter vi säljer.

Skruvförband - Centralt i vår verksamhet

Att dra åt en skruv så rätt funktion uppnås är inte så lätt alla gånger.

Men vi har både kunskap och produkter att erbjuda. I pdf-filen kan du läsa mer om vårt produktsortiment:

Hydrauliska verktyg - underlättar tunga jobb!

En viktig bit av Torque Elite är "Hydrauliska Verktyg".

Vi är "lite lata" och vet att bra verktyg är halva jobbet - Vi kan hjälpa andra till lättare arbeten med våra hydrauliska verktyg.

Partners