Grundat 2014

Stort eller smått - viktigt med rätt moment!

Stort eller smått - viktigt med rätt moment!

- Torque Elite är ett systerbolag till AB Momento (Flen)
- Vi jobbar med utbildning, kalibrering och försäljning inom produktområdena: krafthylsor, moment- och hydrauliska verktyg.
- Vi är ett ungt företag men har rutinerad personal som är villig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.
- Med bra produkter och kunskap om hur de används kan vi öka er säkerhet, kvalitet och lönsamhet.
- Vi använder oss av få men duktiga leverantörer av de produkter vi säljer.

Partners