Kalibrering

Här laddar du ner vår blankett för beställning av kalibrering och reparation av momentverktyg.

Reparation / Garantianspråk

Skickar du in produkter för reparation eller med begäran om garantianspråk - använd denna blankett!

Returunderlag

Har du varor som skall returneras till oss ber vi dig fylla i denna blankett.

Skapa diagram för kraft / tryck

Här kan du skapa ett diagram med förhållandet mellan kraft och tryck för din hydraulcylinder.

Momenttabell

Vilket moment en skruv ska dras med går inte att ge ett generellt svar på. Förutsättningarna i olika förband varierar oerhört mycket och den önskade klämkraften är förstås olika beroende av vad man vill uppnå med förbandet.

I vår momenttabell får du ett riktvärde på moment för olika skruvstorlekar. Men glöm inte att läsa instruktionerna för ditt specifika förband!

Partners