Momenttabell

Vilket moment som en viss skruv ska dras med går inte att ge ett generellt svar på. Förutsättningarna i olika förband varierar oerhört mycket och den önskade klämkraften är förstås beroende av vad man vill uppnå med förbandet.

I vår momenttabell får du ett riktvärde på moment för olika skruvstorlekar. Men glöm inte att läsa, och följa, instruktionen för ditt förband.

Partners