Rätt moment med kalibrerade verktyg

Rigg för kalibrering av momentnycklar upp till 1 500 Nm

Rigg för kalibrering av momentnycklar upp till 1 500 Nm

Ett momentverktyg är ett "instrument" som ska kalibreras regelbundet för att man ska veta vad verktyget verkligen ger för moment.

I vårt eget kalibreringsrum har vi möjlighet att kalibrera verktyg upp till
50 000 Nm.

Vi kalibrerar alla typer av segdragande momentverktyg, tex manuella klicknycklar, pneumatiska-, elektriska- och hydrauliska momentverktyg.

Kontakta oss för mer information.

För moment upp till 50 000 Nm

Två av de större fixturerna

Två av de större fixturerna

För de stora momenten har vi tre fixturer som klarar moment i områdena:
250 - 2 500 Nm
700 - 7 000 Nm
5 000 - 50 000 Nm

Partners