Delta Sigma 1

Vid ultraljudsmätning av ett skruvförband får man veta skruvens längdförändring och den klämkraft som skruven skapar efter åtdragning. En säker metod som visar det faktiska värdet på klämkraften.
Läs mer om vårt instrument "Delta Sigma 1" i PDF-filen!

Delta Sigma 1 kpl

I vår pdf broschyr kan du läsa om vad som ingår i vårt Ultraljuds instrument, "Delta Sigma 1"

Broschyr på engelska

Partners